سه‌شنبه 21 بهمن 1393 دیدار دکتر حجت الله درویشپور نماینده محترم مردم شریف ایذه و باغملک با کارکنان،اساتید و دانشجویان واحد پیام نور ایذه


دکتر حجت اله درویش پور نماینده محترم مردم شریف ایذه و باغملک با کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور دیدار کرد.

در این دیدار اساتید کارکنان دانشگاه مسائل و مشکلات خود را با نماینده مجلس در میان گذاشتند. همچنین تعدادی از دانشجویان مسائل و مشکلات خود را بیان نمودند.

در جلسه ای که در دفتر سرپرست دانشگاه برگزار گردید سرپرست واحد به کمبود و ضعف اعتبارات عمرانی دانشگاه اشاره نمودند و سایر کارکنان نیز به بیان مسائلی چون مسکن و تبدیل وضعیت و عدم ارتقاء خود بعد از چندین سال پرداختند و دکتر درویش پور قول مساعد برای پیگیری این مطالبات را ابراز داشتند.

در پایان دکتر درویش پور در بازدید از محوطه دانشگاه در جریان مشکلات و عدم توسعه یافتگی فیزیکی دانشگاه قرار گرفت.

دکتر درویش پور همچنین از بخش های مختلف دانشگاه بازدید نمود و هر کدام از بخش ها ایشان را در جریان فعالیت های خود قرار دادند.

 
امتیاز دهی