جمعه 5 دي 1393 نخستین نمایشگاه و مسابقه غذاهای سنتی و نان های محلی شهرستان ایذه در دانشگاه پیام نور ایذه برگزار گردید.
هم زمان با هفته پژوهش نخستین نمایشگاه و مسابقه دانشجویی غذاهای سنتی و نان های محلی شهرستان ایذه در دانشگاه پیام نور ایذه برگزار گردید.
این نمایشگاه که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت، با شعار "سلامت غذا، سلامت جامعه" برگزار گردید.
عواید ورودی این نمایشگاه و مسابقه صرف بیماران سرطانی خواهد شد.
 
امتیاز دهی