يكشنبه 2 آذر 1393 نشست علمی بصیرتی با موضوع دجال واره در دانشگاه پیام نور ایذه از طرف بسیج دانشجویی و امور فرهنگی و پژوهشی واحد برگزار گردید.در این همایش به معرفی و آسیب شناسی شبکه های ماهواره ای پرداخته شد،حجت الا سلام شعبانی سخنران این همایش بودند.در پایان نیز برنامه پرسش و پاسخ انجام گردید.

 
امتیاز دهی