يكشنبه 2 آذر 1393 توزیع آش نذری به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) در محوطه دانشگاه پیام نور ایذه به مناسبت شهادت حضرت امام سجاد (ع) کانون های فرهنگی و مذهبی اقدام به طبخ آش نذری و توزیع بین دانشجویان نمودند.در این برنامه فرهنگی و مذهبی بیش از 400نفر از دانشجویان مشارکت نمودند.

.
 
امتیاز دهی