پنجشنبه 22 آبان 1393 مهلت ارسال آثار و شرکت در مسابقات (خبر مهم) با سلام.مهلت ارسال آثار مسابقه عکس عاشورایی، مسابقه عکس صنایع دستی و مسابقه اید ه های کار آفرین تا 15 آذر تمدید شد.
 
امتیاز دهی