كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
و افتتاحيه هفته پژوهش از 20 تا 25 آذرماه 92 برگزار مي شود
طرح دانشجويان پژوهشيار اجرا مي شود
  • 1392/9/17 يكشنبه براي نخستين بار در واحد ايذه طرح دانشجويان پژوهشيار اجرا مي شود
    به گفته مدير پژوهش دانشگاه، اين طرح با هدف جلب مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي پژوهشي و تشويق هرچه بيشتر دانشجويان اجرا مي شود و به شكل نمادين به چند نفر از فعالان دانشجويي بخش پژوهشي كارت پژوهشيار اهداء مي گردد. همچنين اين طرح به شكل ديگري براي اساتيد مدعو به اجرا در واهد آمد.
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما